Emil Holmegaard

Om og CV

Nogle af de informationer som ikke er tilgængelige på Facebook og LinkedIn kan du finde her. Derudover er der et fuldt CV tilgængeligt.

Vis mere »

Web Development

Kedelig hjemmeside eller smart og fancy?

Er du på udkig efter teknisk assistance, rådgivning eller en udvikler, skulle du måske tage et kig på reference listen eller gå direkte til kontakt informationerne.

Vis mere »

Kontakt

Hvis ikke du har min email eller mit telefonnummer, så kan du finde de relevante informationer her.

Vis mere »

Emil Holmegaard

About and Curriculum Vitae

Some of the informations that you could not find at Facebook or LinkedIn has been present here. Further more a full curriculm vitae are avalable.

View details »

Web Development

Borring Web Site or Smart and Fancy?

Are you looking for some technical support, councelling or a developer you should maybe see the reference list or just go to the contact area.

View details »

Contact

If you do not have my email address or phone number, then finde the relevant information here.

View details »


Emil Holmegaard Hvem?

Du kan finde mit CV i dette afsnit, det er mere detaljeret end hvad du kan finde på LinkedIn. Men husk at et CV ikke fortæller meget om en person...

Jeg arbejder ved Centre for Energy Informatics, Syddansk Universitet, som PhD studerende, og jeg synes det er ekstremt spændende at finde nye løsninger der kan give en grønnere fremtid. På nuværende tidspunkt arbejder jeg på hvordan man kan opdele energiforbruget for små og mellemstore virksomheder - om det er muligt at finde hvilke processer der er igang i virksomheden ved at se på deres energiforbrug.

Mine interresser er nok ikke overraskende, jeg elsker at lave software - skrive kode, løse komplekse problemstillinger, eller bare automatisere tingene så det bliver lettere. I min fritid spiller jeg lidt håndbold og bruger en del tid på at være håndbolddommer.

Nogle er fans, nogle ser op til andre, og jeg må helt sikkert være i den sidste kategori. Så jeg har listet mine to favorit citater her:

Emil Holmegaard
Mejlholmgade 111
5000 Odense C
Danmark
(+45) 40 16 90 11
Emil Holmegaard
Erfaring
2013-
Syddansk Universitet, Odense, PhD Studerende, startet i november 2013
2016-2016
University of California, Berkeley, Berkeley, Visiting Research Scholar, startet januar 2016, sluttet marts 2016
2012-2013
Hedal:Kruse:Brohus, Odense, Programmør, startet i september 2012, sluttet oktober 2013
1999-2011
Mogens Bøg, Davinde, fritidsjob som gartner, startet december 1999, sluttet december 2011
Udgivelser
2016
Mining Building Metadata by Data Stream Comparison, Emil Holmegaard og Mikkel Baun Kjærgaard, 4th IEEE Conference on Technolo- gies for Sustainability, Phoenix, Arizona
2016
Towards a Metadata Discovery, Maintenance and Validation Process to support Applications that improve the Energy Performance of Buildings, Emil Holmegaard, Aslak Johansen og Mikkel Baun Kjærgaard, 2016 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops, Sydney
2015
NILM in an Industrial Setting: A Load Characterization and Algorithm Evaluation, Emil Holmegaard og Mikkel Baun Kjærgaard, 2nd IEEE International Conference on Smart Computing, St. Louis, Missouri
2015
Poster Abstract: Towards NILM for Industrial Settings, Emil Holmegaard og Mikkel Baun Kjærgaard, e-Energy '15 Proceedings of the 2015 ACM Sixth International Conference on Future Energy Systems
2014
Towards Automatic Identification of Activity Modes in Electricity Consumption Data for Small and Medium Sized Enterprises, Emil Holmegaard og Mikkel Baun Kjærgaard, NILM Workshop 2014
Uddannelse
2010-2012
Civilingeniør i Robotteknologi med en profil i Softwareudvikling, Syddansk Universitet
2007-2010
Bachelor i Datateknologi, Syddansk Universitet
2005-2007
Højere Teknisk Eksamen (HTX), Odense Tekniske Gymnasium
2002-2005
Bernstorffsminde Efterskole
1993-2002
Ferritslev Friskole
Sprog
Dansk
Medfødt
Engelsk
Højt niveau, både mundtlig og skriftlig
Tysk
Begrænset niveau
Programmeringssprog
C#
Højt niveau. Viden omkring Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Linq og Entity Framework.
VB.NET
Højt niveau.
Python
Højt niveau.
Java
Højt niveau. Viden omkring Android programmering, Google App Engine og Play Framework.
Javascript
Højt niveau, inklusiv jQuery, Knockout og D3JS.
SQL
Højt niveau.
C
Fornuftigt niveau, brugt i forbindelse med udvikling af Linux drivere.
Evner
Kommunikation
Jeg er god til at omforme et teknisk problem, til et problem som personer uden den tekniske baggrund også kan forstå. Jeg er god til at oversætte en teknisk løsning til et sprog som alle kan forstå.
Kreativ
Når jeg løser problemstillinger, finder jeg kreative løsninger. Ofte er det ved at genbruge kode med modification, andre gange kan det være brug af nye teknologier.
Videnstyring
At få mest viden ud af dem, som besidder viden, således andre kan handle på baggrund af denne. Anvendt i forbindelse med speciale.
PCMEF+
Jeg har brugt denne software arkitektur til alle mine projekter under min uddannelse. Der er store fordele ved at bruge denne arkitektur, da det overholder alle software principerne: høj sammenhørighed, lav kobling og høj genbrugelighed mm. Med den rigtige implementation kan denne arkitektur løse selv de mest komplekste problemstillinger. Arkitekturen er derudover rigtig anvendelig sammen med GoF design patterns.
Projekter
2015-
Fysiske noter til Skyen
I min fritid har jeg arbejde med at lave et system, som kan erstatte en fysisk mappe, i lastbilen hos en transportvirksomhed, med en tablet. Der er lavet et webbaseret værktøj hvor noter kan tilføjes, og hvor chaufføren kan få en besked når han nærmer sig lokationen. Systemet er lavet således at det kan anvendes uden internetforbindelse, hvis bare systemet er opdateret inden for de sidste 24 timer.
2014-
Prototype til at præsnetere energi data
Som en del af min PhD uddannelse udvikler jeg en del prototyper, som kan præsentere og analysere energi data, primært el-data. I den forbindelse har jeg udviklet en platform hvor jeg kan tilføje nye prototyper. Det er primært web baseret, således at prototypen kan tilgås overalt.
November 2014
Konkurrence Energinet
Jeg har i efterået 2014 deltaget i en konkurrence hos Energinet, om at gøre skabe overblik og komme med nye ideer til at præsentere "Energi landskabet lige nu". Konkurrencen skulle altså benytte de energi data Energinet stillede til rådighed, og give et godt overblik til den brede befolkning. Jeg blev nummer to i konkurrencen, og der kan læses mere her
2012-2013
SuperBest Online
Jeg har været med til at vedligeholde og videreudvikle SuperBest Online. Det har været alt fra vedligeholdelse af database og servere, til frontend kode eller integration til deres ERP systemer.
Yderligere information
2011-
Håndbolddommer
2011-2013
Bestyrelsesmedlem Rolfhallen
2011-2013
Bestyrrelsesmedlem Rolfhallens Aktivitetsudvalg
2009-2012
Håndboldtræner Rolfsted IF U14D og U16D

Emil Holmegaard Who is he?

You can find my curriculum vitae in this section, it is more detailed than what you find on LinkedIn. But remember a curriculum citae doesn't tell much about the person...

I'm working at Centre for Energy Informatics, University of Southern Denmark, as PhD student, and I think it is very interesting to find new solutions for a greener future. Currently I'm working with disaggregation of energy consumption for small and medium sized enterprizes.

My interests is not that surprising, i love to make software, write code and solve complex issues. In my spare time I play some handball and use some time being handball referee.

Some people are fans, some people are just looking up to someone, and I am definitely in the last category. So I have listed my two favorit quotations here:

Emil Holmegaard
Mejlholmgade 111
5000 Odense C
Denmark
(+45) 40 16 90 11
Emil Holmegaard
Experience
2013-
University of Southern Denmark, Odense, PhD Student, started November 2013
2016-2016
University of California, Berkeley, Berkeley, Visiting Research Scholar, started January 2016, ended March 2016
2012-2013
Hedal:Kruse:Brohus, Odense, Programmer, started September 2012, ended October 2013
1999-2011
Mogens Bøg, Davinde, part-time Gardener, started December 1999, ended December 2011
Publications
2016
Mining Building Metadata by Data Stream Comparison, Emil Holmegaard and Mikkel Baun Kjærgaard, 4th IEEE Conference on Technolo- gies for Sustainability, Phoenix, Arizona
2016
Towards a Metadata Discovery, Maintenance and Validation Process to support Applications that improve the Energy Performance of Buildings, Emil Holmegaard, Aslak Johansen and Mikkel Baun Kjærgaard, 2016 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops, Sydney
2015
NILM in an Industrial Setting: A Load Characterization and Algorithm Evaluation, Emil Holmegaard and Mikkel Baun Kjærgaard, 2nd IEEE International Conference on Smart Computing, St. Louis, Missouri
2015
Poster Abstract: Towards NILM for Industrial Settings, Emil Holmegaard and Mikkel Baun Kjærgaard, e-Energy '15 Proceedings of the 2015 ACM Sixth International Conference on Future Energy Systems
2014
Towards Automatic Identification of Activity Modes in Electricity Consumption Data for Small and Medium Sized Enterprises, Emil Holmegaard and Mikkel Baun Kjærgaard, NILM Workshop 2014
Education
2010-2012
Master of Science in Robot System Engineering, Software System Engineering, University of Southern Denmark
2007-2010
Bachelor of Science in Computer Systems Enginering, University of Southern Denmark
2005-2007
Upper Secondary School: Højere Teknisk Eksamen (HTX), Odense Tekniske Gymnasium
2002-2005
Continuation School: Bernstorffsminde Efterskole
1993-2002
Primary School: Ferritslev Friskole
Language
Danish
Native
English
High level, orally and written
German
Limited level
Programming Languages
C#
High level. Knowledge about Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Linq and Entity Frameworks.
VB.NET
High level.
Python
High level.
Java
High level. Knowledge about Java for Android, Java for Google App Engine and Play Framework.
Javascript
High level, including jQuery, Knockout and D3JS.
SQL
High level.
C
Reasonable level, used for creating Linux Device Drivers.
Skills
Comminication
I am good at converting a technical problem to a problem that people without technical skills can understand. I am good at translating technical solutions to language where everybody can understand.
Creative
When solving problems, I find new creative ways. Often it can be reusing some code with small modification, other times it can be by using new technologies.
Knowledge Management
To obtain the most knowledge from those who hold knowledge, so others can respond on this. This was one of the primary subjects for my master thesis.
PCMEF+
I have used this software framework for all my projects doing my education. This framework has some advances, because many design patterns fit for this framework and because it is simple to use, and with the right knowledge it can solve complex solutions.
Projects
2015-
Physical Notes to Cloud Solution
In my spare time I have developed a software solution for a transportation company. This solution replaces a physical compendium with delivery notes, with a cloud solution, that can be used offline on tablets or mobile phones. The solution has been developed with C# and MVC4, Javascript Knockout and deployed to Windows Azure.
2014-
Prototype for presentation of energy data
As part of my PhD study, have I developed a couple of prototypes to present and analyse energy data. Furthermore I have developed a platform, where I easily can add new prototypes, and reuse parts of the existing infrastructure, eg. retrieving data, saving models and so on. The development have been via web technologies.
November 2014
Energinet Competition
Doing fall 2014, I have been in a competition at Energinet. The obejctive for the competition were to create an overview of the Danish energy system, which the ordinary dane could understand. I got the runner up position, you can read more here.
2012-2013
SuperBest Online Supermarket
I have maintained and further developed the SuperBest Online solution. It has been everything from server and database maintance to markup code in the frontend or integration to their ERP systems.
Further Information
2011-
Handball Referee
2011-2013
Board Member Rolfhallen
2011-2013
Board Member Rolfhallens Aktivitetsudvalg
2009-2012
Handball Coach Rolfsted IF U14 and U16

<html>
<body>
<div class="container">
Mangler du en ny hjemmeside¿
...
Mangler du rådgivning til dit næste projekt¿
</div>
</body>
</html>

Web Udvikling. Det nye sort.

Hvis du har brug for opmærksomhed, har du brug for en professionel hjemmeside, som er responsive og hurtig, men også nem at vedligeholde.

Gennem de sidste ti har internet udviklet sig ekstremt, og det samme har mine erfaringer og færdigheder. Til dit næste projekt du vil lave, kunne jeg være din sparings partner, således at din ide vil få den rigtige værdig for dine kunder. Rådgivning ville være af teknisk karakter, hvilket inkluderer hjælp med at vælge den rigtige platform, miljø og tredje parts løsninger. En anden mulighed kunne være med mig som udviklger på din nye ide...

Referencer
This web site is created from scratch with the simple technologies; HTML5, jQuery, Bootstrap and ScrollMagic. This site replaces an older version of Joomla, some would say that it is a downgrading, but I would like to show some skills with plain HTML and JavaScript.
This site is used for the reflexologist Birgitte, to brand her clinic. The site is build upon Joomla 3 for easy and fast updates.
This site is used as particulars for the owners of Hemmegårdsvej 5, 5863 Ferritslev. The site is build upon Joomla 3 for easy and fast updates. The site has been hosted with the an IDN, for having 'å' in the domain.
This site is only availeble for people at the SDU network due to private data. This site is used for visualisation of energy data, and is made as part of my PhD work. The site is build upon Play-framework with Java, jQuery, Bootstrap and D3JS.
This site is used to inform about events in the little sports centre Rolfhallen. The site is build upon Joomla for easy and fast updates.
<html>
<body>
<div class="container">
Do you need a new web site¿
...
Do you need consultancy support with your new project¿
</div>
</body>
</html>

Web Development. The New Black.

If you want some attention you will need a professional web site, which are responsive and fast, but also easy to maintain.

Doing the last ten years the internet has envolved extreamly, and the same has my experience and skills. For the next project you are going to create I could be your sparing partner, such your product will get higher value for your customers. Sparing could be of technical "carakter" which include helping with the right platform, environment and 3rd part solutions. Another solution could be as the developer of your new idea...

Reference List
This web site is created from scratch with the simple technologies; HTML5, jQuery, Bootstrap and ScrollMagic. This site replaces an older version of Joomla, some would say that it is a downgrading, but I would like to show some skills with plain HTML and JavaScript.
This site is used for the reflexologist Birgitte, to brand her clinic. The site is build upon Joomla 3 for easy and fast updates.
This site is used as particulars for the owners of Hemmegårdsvej 5, 5863 Ferritslev. The site is build upon Joomla 3 for easy and fast updates. The site has been hosted with the an IDN, for having 'å' in the domain.
This site is only availeble for people at the SDU network due to private data. This site is used for visualisation of energy data, and is made as part of my PhD work. The site is build upon Play-framework with Java, jQuery, Bootstrap and D3JS.
This site is used to inform about events in the little sports centre Rolfhallen. The site is build upon Joomla for easy and fast updates.

KontaktSend en brevdue!

Hvis du har fundet noget interessant, skal du være velkommen til at sende et brev, en brevdue...

Emil Holmegaard
Mejlholmgade 111
5000 Odense C
Danmark
(+45) 40 16 90 11

Contact Me Send a Carrier Pigeon!

If you find something at this site interesting be welcome to send a mail, a carrier pigeon...

Emil Holmegaard
Mejlholmgade 111
5000 Odense C
Denmark
(+45) 40 16 90 11